วิสัยทัศน์
 
ปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2560
ภาคต้น
16 พฤษภาคม - 22 กันยายน 2560
มิถุนายน 2560
เสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560
เสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560
พฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560

ปฐมนิเทศ ชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3
ปฐมนิเทศชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาล 1
วันไหว้ครู (กิจกรรมภายใน)
สิงหาคม 2560
ศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560
 

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (วันแม่)

กันยายน 2560
ศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560
  เวลา 8.00-12.00น.
  เวลา 13.00-16.00น.
25 กันยายน - 31 ตุลาคม 2560

ผู้ปกครองพบครูประจำชั้น (เป็นรายบุคคล)
ชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาล 1
ชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3
ปิดเรียนภาคต้น

ตุลาคม 2560
2-20 ตุลาคม 2560

เรียนพิเศษระหว่างปิดเรียน ภาคต้น
ภาคปลาย
1 พฤศจิกายน 2560 - 9 มีนาคม 2561
  พฤศจิกายน 2560
พุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560
ศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560

เปิดเรียนภาคปลาย
งานวันลอยกระทง
ธันวาคม 2560
จันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560
ศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560

งานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่9
งานสุขสันต์วันคริสต์มาส
มกราคม 2561
ศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561

กิจกรรมวันเด็ก (กิจกรรมภายใน)
กุมภาพันธ์ 2561
เสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561

งานกีฬาสีสัมพันธ์ (นอกสถานที่)
มีนาคม 2561
เสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561

งานสุขสันต์วันปิดภาคเรียน (นอกสถานที่)