วิสัยทัศน์ สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้องเรียน ปฏิทินการศึกษา แผนที่
 
 
วิสัยทัศน์
 
 
ภายในห้องเรียน
 
การเรียนการสอน
เพราะเด็กในวัยนี้มีการพัฒนาความคิดที่รวดเร็วมาก จึงควรใด้รับการปูพื้นฐานความเข้าใจ ทางด้านความคิดและด้านวิชาการอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ด้วยความสำคัญเช่นนี้ อุปกรณ์และห้องเรียนจึงถูกจัดเตรียมให้ควบคู่กับมาตรฐานการสอน ที่เน้นการพูด และวิธีสอนที่ช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว

การพัฒนาเด็กทางด้านวิชาการจะอาศัยอายุ และความพร้อมเป็นเกณฑ์ เพื่อผลดีกับเด็กมากที่สุดในการเรียนต่อโรงเรียนประถมชั้นนํา
 
พิณทิพย์ได้ค่อยๆปูพื้นฐาน ให้ลูกรักไปตามวัยตั้งแต่เนอสเซอรี่ 2 ขวบ ไปอนุบาล 1 , อนุบาล 2 , อนุบาล 3 ให้มีคุณภาพ ความสามารถทั้งด้านวิชาการ และเตรียมความพร้อม สามารถที่จะไปสอบเข้า ป .1 โรงเรียนต่างๆได้ ทั้งเครือคาทอลิก และแนวสาธิต
 
พิณทิพย์ได้เตรียมตัวให้ลูกรักเจริญวัยในทุกด้าน
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมารยาทรักระเบียบวินัย ให้รู้จักช่วยตัวเอง และช่วยผู้อื่น รู้จักการแบ่งปัน พร้อมที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อเข้า ป .1
 

พิณทิพย์ได้ค่อยๆ ปูพื้นฐานให้ลูกรักไปตามวัยตั้งแต่เนอสเซอรี่ 2 ขวบ ให้เด็กได้มาอยู่ร่วมกับเพื่อนๆ อย่างมีความสุข ร้องเพลง กายบริหารไปกับเสียงเพลง ฝึกกล้ามเนื้อมือ โดยการเล่นสีระบาย ลากเส้นเส้นอีสระ

รู้จักการแบ่งปัน การอยู่ร่วมเล่น นอน รับประทาน เป็นเวลากับเพื่อนวัยเดียวกัน

อนุบาล 1 เริ่มด้วยการจับดินสอ ลากเส้นตามรอยเส้นปะ มีการเขียน การอ่าน ตามวัย ค่อยๆ พัฒนาขึ้นไปตามขั้นตอน

อนุบาล 2และ3 ทางพิณทิพย์ ได้เตรียมการด้านวิชาการ และเตรียมความความพร้อมให้ลูกพิณทิพย์ทุกคน มีความสามารถการอ่านออกเขียนได้ เมื่อเรียนจบชั้น สามารถที่จะไปสนามในการสอบได้อย่างมีความมั่นใจในตัวเองที่จะเข้า ป 1 โรงเรียนต่างๆ ทั้งเครือคาทอลิก และแนวสาธิต

เมื่อได้เข้าโรงเรียน ป 1 พร้อมกับความสามารถอยู่ในตัวของเด็ก ทำให้เด็กเรียนอย่างมีความสุขทั้งครู เด็ก และผู้ปกครอง ครูจะให้ทำอะไร พูดอะไร สามารถทำได้ ผู้ปกครองก็สบายใจ ทำงานอย่างมีความสุข

 
 
162/2 พหลโยธิน ซอย 2 ( กาญจนาคม )
พญาไท สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400


โทร . 0.2278.0307 0.2278.4748
fax. 0.2615.1782

email: info@pinthip.ac.th
           
 
©2005 Pinthip Kindergarten All rights reserved.