วิสัยทัศน์ สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้องเรียน ปฏิทินการศึกษา แผนที่
 
 
contact
 

โรงเรียนอนุบาลพิณทิพย์

162/2 พหลโยธิน ซอย 2 ( กาญจนาคม )
พญาไท สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400

โทร . 0.2278.0307 , 0.2278.4748
fax. 0.2615.1782

เวลาทำการ 8.00 - 17.00 น .
ทุกวันเว้นวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

email: info@pinthip.ac.th
 
 
 
162/2 พหลโยธิน ซอย 2 ( กาญจนาคม )
พญาไท สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400


โทร . 0.2278.0307 0.2278.4748
fax. 0.2615.1782

อีเมล์: info@pinthip.ac.th
 
©2005 Pinthip Kindergarten All rights reserved.