วิสัยทัศน์
 
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
 

ในอาคารเรียนที่ทันสมัย มีอากาศถ่ายเทตลอดเวลาท่ามกลางต้นไม้ ที่เขียวล้อมรอบตัวอาคารอันร่มรื่น ในแต่ละห้องสะอาด โต๊ะเรียนสวยงาม สามารถเปลี่ยนรูปแบบ เป็นกลุ่ม หรือเป็นมุมต่างๆได้ ในแต่ละห้องจะมีห้องน้ำทุกห้อง เพื่อความสะดวกของเด็กเล็ก มีที่อาบน้ำ ที่แปรงฟันในทุกห้องเรียน มีถังน้ำเย็น แก้วน้ำเฉพาะของเด็กแต่ละคนในห้อง โดยที่เด็กไม่ต้องออกมานอกห้อง ถ้าจะออกมา ก็จะมาพร้อมกับคุณครูพามาเล่นกิจกรรมต่างๆนอกห้อง เล่นในสนามหญ้าที่กว้าง มีหญ้าสีเขียวมีเครื่องเล่นหลายๆชนิด ทั้งกลางสนาม และในที่ร่ม เด็กจะอยู่ใกล้ชิด อยู่ในสายตาของครูที่คอยดูการเล่น การออกกำลังกายตามวัย เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์กล้าแสดงออก

 
พิณทิพย์มีบริการเรื่องรถ รับ - ส่ง เป็นรถของโรงเรียนคนขับประจำของโรงเรียน มีคุณครูนั่งไปกับเด็กทั้ง เช้า - เย็น เรื่องความปลอดภัยพิณทิพย์คำนึงอยู่เสมอ นักเรียนที่ผู้ปกครองมารับจะออกบัตรรับให้ผู้ปกครองเพียงใบเดียว ถ้าเป็นบุคคลที่ไม่เคยมารับ และถือบัตรมา เราก็จะไม่ให้ไปจนกว่าจะติดต่อกับผู้ปกครองก่อน หน้าประตูโรงเรียน เช้า - เย็น จะมีคุณครูดูแลรับ - ส่งเด็ก 3-4 คน ช่วงเวลากลางวันจะมี
ร.ป.ภ อยู่หน้าโรงเรียนตลอดเวลา
 
 
กิจกรรมนอกห้องเรียนสนามด้านหลังโรงเรียน เป็นเสมือนห้องเรียนธรรมชาติเพื่อกิจกรรมเสริมทักษะ สันทนาการ และการออกกำลังกายกับ อากาศที่ปลอดโปร่ง
 
 
162/2 พหลโยธิน ซอย 2 ( กาญจนาคม )
พญาไท สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400


โทร . 0.2278.0307 0.2278.4748
fax. 0.2615.1782

email: info@pinthip.ac.th
 
©2005 Pinthip Kindergarten All rights reserved.