วิสัยทัศน์ สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้องเรียน ปฏิทินการศึกษา แผนที่
 
 
 
 
162/2 พหลโยธิน ซอย 2 ( กาญจนาคม )
พญาไท สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400


โทร . 0.2278.0307 0.2278.4748
fax. 0.2615.1782

email: info@pinthip.ac.th

กิจกรรม

เรียนว่ายน้ำ
กีฬาสี
วันแม่
วันไหว้ครู
รณรงค์เลือกตั้งผู้แทน
รู้จักขนมไทย
กิจกรรม ฉันคือใคร
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง อ.1
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง อ.2-3
ทัศนศึกษา เมืองจราจร
ห้องคอมพิวเตอร์
เรียนภาษาอังกฤษ
ศิษย์เก่า พิณทิพย์