ความเป็นมา
 
อนุบาลพิณทิพย์ เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ส.ช.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา

โดยมี นางวีณา สุวรุจิพร เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2526

เดิมเป็นตึก 2 ชั้น มีห้องเรียนเพียง 4 ห้อง มีเด็ก 70-80 คน

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 ได้ขออนุมัติก่อสร้างเป็นอาคารคอนกรีต 4 ชั้น มีห้องเรียน 18 ห้อง ใช้เวลาก่อสร้าง 1 ปี เปิดใช้ 1 พฤศจิกายน 2529 รับเด็กได้ 300-400 คน มีสนามหญ้า มีเครื่องเล่นสนาม
 
 
 
162/2 พหลโยธิน ซอย 2 ( กาญจนาคม )
พญาไท สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400


โทร . 0.2278.0307 0.2278.4748
fax. 0.2615.1782

email: info@pinthip.ac.th
 
©2005 Pinthip Kindergarten All rights reserved.
วิสัยทัศน์ สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้องเรียน ปฏิทินการศึกษา แผนที่